SAĞLIK YÜKSEKOKULU
TR
EN

Amaçlar ve HedeflerAmacımız

Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, bireyi ve sağlığını etkileyebilecek her türlü değişime ve gelişmelere duyarlı, bireyin çevresi ile etkileşimine önem veren, sağlığın önemli bir değer olduğunu kabul eden, hizmetlerini tüm bireylere eşit bir şekilde sunan, bireylerin bütünlüğünü ve saygınlığını koruyan, sağlıklı/hasta bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimini saptayan, sağlığı koruyan ve geliştiren, tedavi hizmetlerinde ve rehabilitasyonda profesyonel hizmet veren bilgi, beceri ve tutuma, bilimsel düşünme gücü ve geniş dünya görüşüne sahip etik değerlere saygılı bireyler yetiştirebilmek

Hedeflerimiz

* Eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında değişen gereksinimlere yanıt veren mezunlar yetiştirmek,
* Bilimsel etkinliklerde öğrencilerin etkin olmasını sağlamak,
* Eğitim-uygulama entegrasyonunu gerçekleştirebilecek öğrenciler yetiştirmek,
* Sağlık hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik, bireylerin inanç sistemine uygun olarak sunulmasını sağlamak
* Eleştirel düşünen ve bunu ifade edebilen,
* Bireylerin öz-bakım sorumluluğunu geliştiren ve destekleyen,
* Sağlık bakım ortamlarında birey, aile ve toplumun sağlık bakım problemlerinin çözümünde sorun çözümleyici yaklaşımı benimseyen, bakım ve hizmet sunumunda sürekli eğitim felsefesini benimseyen,
* İşlev ve uygulamalarında bağımsız ve cesaretli davranan,
* Birey, aile ve toplumla etkin bir iletişim kurabilen ve disiplinler arası ekip çalışmasına önem veren,
* Evrensel etik ilke ve değerleri benimseyen ve uygulamalarına aktaran öğrenciler yetiştirip mezun etmektir.
 Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kurum İç Değerlendirme Raporu
Akademik Takvim
Öğrenci Hizmetleri
Telefon Rehberi
Basında Üniversitemiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Mezun Bilgi Sistemi
Çocuk Üniversitesi
BİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016